محصولات

شرکت دیتا پک سیستم نماینده رسمی برند های

محصولات دیتا پک سیستم

Passive

1انواع فیبر نوری
2انواع داکت و میکرو داکت فیبر نوری
4انواع پتچ کوردهای فیبر نوری

Active

1انواع تستر و دستگاه جوش فیبر نوری
FLUKEnetworks
Versiv Cabling Certification System
2انواع سوئیچ و ماژول های فیبر نوری
..........................................................................................................................................................................................................................................................
3.............................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
4.............................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
دیتا پک سیستم قادر به ارائه کالا به صورت مستقیم از تولید کنندگان ذیل می باشد.

تحویل از مبدا، ثبت گمرک و تحویل در انبار فروشنده