تصاویر برگزیده از مراحل گوناگون اجرای پروژه های FTTX شامل شوت کابل فیبر نوری، ترنچ، عیب یابی مسیر و... می باشد.

(ايران تله كام 2015)


نمایشگاه بین المللی تلکام 2015

(ايران تله كام 2016)

نمایشگاه بین المللی تلکام 2016

( همایش های برج میلاد 2016)


گالری همایش های برج میلاد 2016